Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Dịch vụ truyền tải nội dung

Truyền tải nội dung (Content Delivery Network – CDN) là một hệ thống nhiều máy tính (máy chủ) chứa những bản sao về nội dung, những máy chủ này được đặt ở nhiều nơi trong một mạng lưới và tối đa hóa băng thông cho việc truy cập dữ liệu. Một người dùng truy cập vào bản sao nội dung được chứa trên máy chủ gần với người dùng nhất sẽ làm giảm tình trạng “thắt cổ chai” so với việc tất cả người dùng cùng truy cập vào một máy chủ trung tâm
Dữ liệu bao gồm các ứng dụng web, file tải xuống (âm thanh, hình ảnh, phần mềm, tài liệu,…), truyền tải thời gian thực …
Hệ thống của DigiNet- VTC cung cấp cho khách hàng những công nghệ lưu trữ truyền tải nội dung hiện đại và có hiệu quả nhất:
1. Dynamic Streaming
2. Chức năng DVR
3. Hiệu suất cao
4. Tăng cường bảo mật
5. Tăng cường Live Streaming0 nhận xét:

Đăng nhận xét