Tên miền theo địa giới hành chính

Theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện tại khách hàng đã có thể đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố) tại Diginet. Khách hàng có thể tra cứu sự tồn tại của các tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính  (VD: tenmien.hanoi.vn;…) để thuận tiện cho việc đăng ký và sử dụng.
Danh sách các đuôi tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính:

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC
Công ty CPDV Viễn Thông Số (DIGINET)
Trung tâm kinh doanh dữ liệu trực tuyến0 nhận xét:

Đăng nhận xét