Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Kỹ năng để trở thành SEO

Một SEO men CẦN CÓ CÁC KỸ NĂNG SAU:

I. TRở thành một Webmaster chính thức.
II. Thành một SEO chính thức.
III. TRở thành một SEM chính thức.

I. Trở thành một Webmaster
1, Quản lý được các bài viết.
2, Chỉnh code thật chuẩn theo W3C.
II. Trờ thành một SEO men :
1, Làm được lên PR (pagerank).
2, Các từ khóa lên nhanh và bền.
3, Biết phân tích đối thủ.
Công cụ cần thiết :
1, Firefox
2, Addon SEO.
3, Notepad++
4, Biết mã BBCODE (đây là mã diễn đàn có lợi trong việc tạo Backlink)

Kỹ Năng cần thiết :
1, Dùng thông thạo Google(công cụ tìm kiếm web tốt nhất hiện tại)
2, Phân tích đối thủ,
3, Phân tích từ khóa.
4, Nhanh nhẹn.

i. Dùng thông thạo Google để làm việc:
1. Tìm tựa đề: intitle:"Từ khóa" => Dùng để kiểm tra xem bao nhiêu đối thủ nhắc đến vấn đề này.
2. Tìm trong đường dẫn: inurl:"" => như trên ! nhưng hạn chế kết quả hơn do một số trang không tối ưu đường dẫn . VD: index.php?p=////
3. Tìm backlink: link:(đường dẫn). Để tìm hiểu xem backlink chúng ta đặt có hiệu quả không - thông thường thì để tìm backlink của đối thủ là chủ yếu ...
4. Tìm các diễn đàn: DÙng 1 trong các cách trên : VD: intitle:"diễn đàn"
5. Tìm Nội dung từ trang cố định: Xem mình đã viết bài đó hay chưa ?
site:đường dẫn _ từ khóa.
6, Kiểm tra index của một trang ... site: đường dẫn

ii. Phân tích chính mình:
1, Chuẩn code chưa ?
2, Đảm bảo đường dẫn thân thiện với người dùng
[ Chưa tối ưu hay có dạng: index.php?p=123&v=er&mm]
[ Đã tối ưu có dạng: /tu-khoa.html]
3, Đảm bảo các bài viết không được trùng nội dung với các trang có trước đó.
4, Đảm bảo thẻ meta đã có và không trang nào trùng trang nào.
5, PR của trang chuẩn bị làm SEO.
6, Nội dung cần phong phú hơn 500 index.
7, Kiểm tra xem có các bài nào trùng nhau không > nếu trùng xóa bớt nó đi ///
8, Kiểm tra backlink đến bài viết muốn SEO ... (http://ahrefs.com/)

iii. Phân tích đối thủ:
1,Tìm các đường dẫn đến đối thủ để mình cũng chen chân vào đặt backlink
2, PR của họ có bỏ quá xa chúng ta hay không ///
3, Copy bài họ về trang của mình và sửa thông tin đi ...

iV, Triển khai trên trang của mình
1, Đảm bảo mỗi hôm có 1 bài viết  hoặc nhiều hơn càng tốt, Nhưng không được trùng nội dung
2, Đặt backlink tại các diễn đàn.
3, Hàng ngày kiểm tra xem nó lên chưa ! Nhớ xóa cache trình duyệt kẻo từ đứng đầu theo trình duyệt
[Bấm ctr + shift + DEL]

V, Đặt backlink (Quan trọng nhất)
Lưu ý: Backlink là sự sống còn của từ khóa , càng nhiều càng tốt nhưng đừng quá nhiều trong 1 ngày , google sẽ cho chúng ta vào bộ lọc SPAM -> trời cứu.

1, THuộc mã BBCODE,
2, Viết nội dung liên quan đến từ khóa của chúng ta trên trang chúng nó và trỏ ngược lại vào từ khóa của chúng ta ////
3, Kiểm tra trang đích xem thẻ link là dofollow hay nofollow hay redirect
4, Một ngày nên có khoảng 200 link...

Vi, Kỹ năng viết bài ...

1, Cách bẫy từ khóa: Khoảng 120 ký tự đầu nên nhắc đến từ khóa.
2, trong một bài viết hãy khôn khéo nhắc đến từ khóa khoảng > 10 lần ... Nhưng đừng nhắc quá nhiều.
3, trong bài viết nên đặt backlink đến một từ khóa khác trong trang theo sơ đồ sau:

Bài A => Từ khóa <= Bài B
4, Copy khôn khéo.1 nhận xét: