Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Dịch vụ E-Mail

1. Khái niệm dịch vụ
Thư điện tử là dịch vụ gia tăng thêm cho dịch vụ Internet, được cung cấp trên nền truyền dẫn của mạng VTC-Diginet, thích hợp với những tổ chức, doanh nghiệp nhỏ muốn tiết kiệm chi phí sử dụng Internet

2. Phân loại dịch vụ
Hiện nay VTC-Diginet cung cấp 3 dịch vụ thư điện tử bao gồm:
-  E-Mail Online
-  E-Mail Offline
-  Máy chủ E-Mail dùng riêng0 nhận xét:

Đăng nhận xét