Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Máy chủ ảo VPS

Khi thuê máy chủ chia sẻ VPS, khách hàng sẽ được cấp 1 account toàn quyền quản trị máy chủ chia sẻ (VPS) với cấu hình phần cứng cố định theo nguyên tắc chia sẻ tài nguyên định sẵn. Khách hàng có toàn quyền quản trị máy chủ chia sẻ, bao gồm cả quyền khởi động lại VPS khi cần thiết. Dịch vụ hoàn toàn phù hợp với các đơn vị nhỏ có nhu cầu sử dụng máy chủ riêng với cài đặt riêng nhưng với ngân sách hạn chế.

I. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Gói dịch vụ
DigiVPS#1
DigiVPS#2
DigiVPS#3
DigiVPS#4
DigiVPS#5
1. CPU
Intel® Xeon® Quad-Core E5606 2.13GHz 8MB LGA 1366
2. RAM
1 GB
2GB
3GB
4GB
6GB
3. HDD
60GB
100GB
140GB
180GB
250GB
3. Lưu lượng truyền tải/ tháng (Data transfer)
1,000 GB
2,000 GB
3,000 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
4. Địa chỉ IP
01 IP
5. Hỗ trợ kỹ thuật
24/7/365
6. Hệ thống firewall
7. Remote Desktop
8. Hệ điều hành
Windows/ Linux
II. CƯỚC PHÍ & HỢP ĐỒNG

1. Phí khởi tạo dịch vụ
500,000
2. Cước thuê bao tháng
600,000
800,000
1,200,000
1,600,000
2,000,000
3. Thời hạn hợp đồng và thanh toán tối thiểu
6 tháng
III. DỊCH VỤ BỔ SUNG (vnd/tháng)
1. Thêm 01 địa chỉ IP
150,000
2. Bổ sung 1GB RAM
350,000
3. Bổ sung 20 GB HDD
450,000
4. Sao lưu dữ liệu định kỳ (hàng ngày)
300,000
5. Cài đặt lại hệ điều hành
500,000
6. Các dịch vụ bổ sung khác
Thỏa thuận
Ghi chú:
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT,0 nhận xét:

Đăng nhận xét